TBMM’ nin Görevleri Nelerdir

TBMM’ nin Görevleri Nelerdir
19 Mayıs 2014 tarihinde eklendi, 1.246 kez okundu.

tbmm

Eğitim ve Öğretim alanlarında sınavlar ve öncesinde verilen farklı ödevlerde çıkabilecek TBMM’ nin Görevleri Nelerdir sorusunun cevaplarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

TBMM’ nin Görevleri Nelerdir

Parlâmenter sistemlerde parlâmentoların genellikle kanun yapmak, hükûmeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç temel görev ve yetkisi vardır. Parlâmenter bir sistem kuran 1982 Anayasası da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu üç temel görev ve yetkiye sahip olduğunu kabul etmiş, onların yanında birtakım yetkiler daha vermiştir[1]. Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görev ve yetkileri 87’nci maddesinde saymıştır:

 

  • Kanun koymanın yanı sıra kaldırmak ve değiştirmek
  • Bakanları ve kurulu denetleme yetkisinin bulunmaktadır
  • Bakanlar kuruluna farklı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
  • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
  • Paranın basımı ve nasıl basılacağı konusunda karar vermek.
  • Savaş ilanına karar vermek
  • Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
  • Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.
  • Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
  • Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Sayfa başına git