Meb görevde Yükselme Sınav soruları cevapları

Meb görevde Yükselme Sınav soruları cevapları
29 Aralık 2013 tarihinde eklendi, 2.466 kez okundu.

29 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen Meb Görevde yükselme sınav soru ve cevapları sayfamızda detaylı şekilde sizinle paylaşılmıştır. Bu sene yapılan değişiklik ile Ösym tarafından alınan karar gereği Şube müdürlüğü sınavı soruları ve cevapları  ösym tarafından yayınlanmayacak.

meb_gorevde_yukselme_sinavi_sorulari_29_aralik_2013

Meb görevde Yükselme Sınav soruları cevapları 2013

Sıra

Türkçe dil bilgisi

Soru Sayısı

5

1

Hangisi yoktur? Ünsüz benzeşmesi

 

2

Yüklemi etken değil edilgen olacaktı

 

3

Hangisi yoktur? Tezlik fili

 

4

Hangisi yoktur? Niteleme sıfatı

 

5

IV. Cümle  Basit Cümle

Cevap tartışılabilir

*****

Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim

Soru Sayısı

2

6

Yapılan araştırmada insanların yarıda kalan işleri bitirilen işlere göre daha çok hatırladıkları belirlenmiş bu nedir?

 Cevap: Zeigarnik etki

 

7

Algıda yanılmaya yol açmayan  Empati

 

******

Yönetim, liderlik ve organizasyon Soru Sayısı

3

8

Aynı düzeyler arasındaki ilişki

 Yatay iletişim

 

9

Örgütsel bölüm:coğrafi bölüm

 

10

Klasik teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İletişime açık

 

*****

İnsan hakları ve demokrasi

Soru Sayısı

1

11

Türkiyede İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ne  zaman  verilmiştir? 1987

 

 

*****

Yönetimde etik

Soru Sayısı

1

12

 Etik Kurulu TBMM üyeleri bakanlar kurulu ve Yargı mensupları hakkında şikayetleri  incelemez.

 

 

*****

Türk idare sistemi

Soru Sayısı

2

13

Hangisi mahalli idare değildir?

( İlçe olan)

 

 

14

Köylerin birleştirilmesi,ayrılması hangisinin tasvibiyle: İçişleri bakanlığı

 

 

*****

Protokol kuralları

Soru Sayısı

1

15

Protokol kurallarına göre-üst, konuk  

Bayan  sadece  Sosyal alanda

 

 

*****

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Soru Sayısı

2

16

1921 anayasasında bulunmayan?

yargı

 

 

17

Macar Sanatçının Türk Sanatçı Adnan Saygun ile halk müziği araştırması:Milliyetçilik

 

 

*****

Genel  kültür

Soru Sayısı

5

18

Victor Hugo’nun Eseri: Notre Dame’ın Kamburu

 

 

19

Dünya Bankasının Merkezi: Waşington

 

 

20

İspanyol sürrealist ressam heykeltıraş, sinema sanatçısı: Salvador Dali

 

 

21

Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusunu bağlayan kanal:Panama

 

 

22

Hangi dalda Nobel  Ödülü  verilmez: Matematik

 

 

*****

T.C. Anayasası

Soru Sayısı

5

23

Hangi şekilde milletvekilliği  sonlanmaz? Partisi kapatılan  milletvekilinin

 

 

24

Siyasi partilere 25 yaşında üye olunur (doğrusu şık)

 

 

25

Basımevi kurmak,mali ve  izin  şartına bağlanamaz.

 

 

26

1982 Anayasasında değişmeyen mahkeme :Sayıştay

 

 

 

 

 

 

*****

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Soru Sayısı

4

27

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne  zaman yapılır? Haziran ve Temmuz aylarında

 

 

28

İl denetmenlerinin  görev süresi minumum 2 yıldır (3 değil)

 

 

29

657 ceza UYARI-AYLIKTAN KESME-KINAMA

 

 

30

Mal bildirimi  eş  ve çocuklar için verilir

 

 

31

657 de özel güvenlik yoktur

 

 

*****

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Soru Sayısı

3

32

Öğretmenin niteliklerini MEB belirler

 

 

33

İstisnai olarak belirtilmiştir?

imam hatip-Askeri Okul-Güzel Sanatlar

Çok araştırdık ama cevap belirsiz.

*****

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Soru Sayısı

3

34

Şehir ve kasabalarda bulunan lojmanlarda aynı okuldan başka öğretmenler oturamaz (doğru şık)

 

 

35

Okul açılmadan 15 gün önce Muhtar okula kayıt olacak çocukalrı belirler

 

 

 

 

 

 

*****

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

Soru Sayısı

5

38

Müsteşarın görevlerinde

bakanlıklar arası koordinasyon  yok .

 

 

39

Yurt dışı hafta sonu  iznini  bakanlar kurulu verir.

 

 

40

 

 

 

41

Bakana yardımcı  kaç müşavir?  30

 

 

42

Eğitim İstihdam ilişkisini güçlendirmek: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün görevidir

 

 

43

Mesai saatlerini ve engellileri içeren bir soru vardı ama hatırlayamadık..

 

 

*****

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Soru Sayısı

3

 

44

Soruşturma  izni  için ek süre? 15 gün

 

 

45

Belde başkanı soruşturma  iznine  itiraz için nereye başvurur:

Bölge idare mahkemesine

 

 

 

 

 

 

*****

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Soru Sayısı

3

46

Örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış şık idi.

 

 

47

Kamu zararı hakkında yönetmelik maliye bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulu tarafından  yürürlüğe konur.

 

 

*****

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

48

Mücbir sebepler

3.sahıs tarafından yapılmamış olması

 

 

49

İhale Kuralı İhaleden teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

 

 

*****

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

50

İhale: Açık ihale-belli istekliler arasından ihale-pazarlık

 

 

51

İhale komisyonu : 5 kişiden oluşur

 

 

*****

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Soru Sayısı

1

52

Kamu ihale kurulu başkan 

ve başkan yardımcısı  kaç kişiden oluşur? 9

 

 

 

*****

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Soru Sayısı

1

53

Analiz ve çalışma gerektiren bilgiler Bilgi edinme kapsamı içinde verilebilir.

 

 

 

*****

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Soru Sayısı

3

54

İdare kurulunda emniyet müdürü yoktur

 

 

55

İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz. Doğru cevap I-III

 

 

56

Belediye kurulması için nüfusun 5000kişi en yakın belediyenin 5000 metre uzakta olması  gerekiyor.

 

 

******

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Soru Sayısı

2

57

Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır.

 

 

58

Sendika ile ilgi evrakları vali 7 günde  (doğru şık) 

 

 

*****

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat

Soru Sayısı

2

59 Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse iptal ediliyor
60 Özel öğretim kurumu açacaklarda aranan şartlar  I-III-IV

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Sayfa başına git