iş yeri güvenliği uzmanının görevleri

iş yeri güvenliği uzmanının görevleri
28 Eylül 2013 tarihinde eklendi, 2.114 kez okundu.

is-guvenligi

Sosyal devlet olabilmenin gereği olarak ve de gelişmişlik seviyesini yükselterek, insana verilen değeri ortaya koymak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği kanununda bazı değişiklikler yaptı. Çünkü sosyal devlet, zor durumda olan vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Bu özellik genelde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla unutulmakta ve vatandaştan çok, vatandaşa hizmet etmekle yükümlü birer memur olan yetkililer korunmaktadır. Oysa sosyal devlet vatandaşlar arasında fark gözetmeksizin, yardımcı olmakla ve de özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerini korumakla yükümlüdür.

Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, elli ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri için yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre bu işyerlerinde bir adet işyeri hekimi ve bir adet de iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerekiyor. İş güvenliğinin sadece kağıt üzerinde kalmaması için de iş güvenliği uzmanlarının görevlerini ve sorumluluklarını bilmesi ve bunları yerine getirmesi elzemdir.

İş yeri güvenliği uzmanının görevleri çok çeşitlidir. Ölçme ve değerlendirme iş güvenliği uzmanlarının eğitiminin en önemli kısmıdır ve bu eğitimde iş güvenliği uzmanı adaylarına risk yönetimine dair bilgiler öğretilir. Risk yönetimi, bir iş güvenliği uzmanının en önemli görevidir. İş güvenliği uzmanlığı, doğrudan insan hayatı ile ilgili olan ender mesleklerden biridir. İşyerlerinde işçi hastalanmaları, iş kazaları ve hatta kayıplar söz konusu olabiliyor. İş güvenlik uzmanları birincil olarak işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamakla görevlidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilen iş güvenlik uzmanlarının görevleri çeşitlidir. Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerindeki tüm çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve de iş güvenliği kurallarına uygunluğunu sağlamak başlıca görevlerdendir.

Bununla beraber bir iş güveniği uzmanı; çalıştığı işyerindeki tehlikeleri belirler, rrisklerin kontrol altına alınması için gerekli çalışamları yapar, isk analizlerini yapar, alınabilecek her türlü sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında işverene önerilerde bulunur. Ağır sorumluluklara sahip olan iş güvenliği uzmanları; iş sağlığı ve de iş güvenliği için yapılması elzem olan her türlü periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamakla da görevlidir.

Öte yandan işyeri uzmanı işyerinde meydana gelebilecek her türlü iş kazası, olası yangınlar, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren özel, hassas ve tehlikeli durumlar için acil durum planları hazırlamalıdır. Bir iş yeri güvenliği uzmanı; meslek hastalıkları konusunda da bilgili olmalı ve mümkün olduğunca bu hastalıkları önlemek adına önlemler almakla mükelleftir. İş güvenliği uzmanları işçilerin psikolojik durumlarını da takip etmelidirler. Çünkü bilindiği gibi, işyerindeki her türlü güvenlik hadisesi ve durumu, iş güvenliği uzmanının sorumluluğundadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Sayfa başına git