Fatiha’’dan Sonra neden Amin Denir

Fatiha’’dan Sonra neden Amin Denir
23 Ocak 2014 tarihinde eklendi, 5.757 kez okundu.

Dua’nın insan hayatındaki önemi oldukça büyüktür.Hayatımızın en güzel günlerini yaşarken Allah’a şükretmek kadar, başka ne güzel olabilirki. Günlük hayatımızda veya namazda Fatiha suresini okuduktan sonra neden amin deriz ? Fatiha duasından sonra neden amin denildiğini merak edenler için ayrıntılı bir açıklamaya yapmaya karar verdik.

neden-amin-denir

Fatiha’’dan Sonra neden Amin Denir

Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz’da Fatiha Suresi’nin okunması bittikten sonra “âmin” denmesini özellikle emretmiştir. Şöyle ki: “İmam, Fatiha’yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de .”âmin” deyiniz. Kimin bu sırada “âmin” demesi meleklerin o anda “âmin” deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. ” (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü’s-Salat, 116).
Bu hadislere göre namaz’da Fatiha’dan sonra “âmin” demek sünnettir. İmam-ı A’zam’a göre “âmin” gerek imam ve gerekse cemaat tarafından hafiyyen (sessizce); imam-ı Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre açık ve imamla birlikte söylenmesi sünnettir. (Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1988, III, 470-474).
Ebu Hureyre (r.a)’den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
«İmam (namazda Fatiha okurken): «Gayril mağdubi aley him vele’d-dallin» dediği zaman siz de Amin deyiniz. Her kimin amin demesi meleklerin amin demelerine uyarsa, onun geçmiş günahları mağfiret olunur.» (Buhari, Müslim)
Vail İbn Hucr (r.a) şöyle demiştir:
«Rasulullah (s.a.s)’ın, «vele’d-dallin» dedikten sonra amin dediğini duydum. Sesini yükseltirken elifi çekerdi.»
(Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed)
Ebu Hureyre (ra) şöyle dedi:
«Rasulullah (sas) namazda «veleddallin» dedikten sonra yüksek sesle amin derdi. Öyleki, birinci saftakiler bunu duyardı.» (Ebu Davud, İbni Mace)
İbni Mesud (ra)şöyle dedi:
«İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke’l-hamd.» (İbni Ebi Şeybe, Fethul Kadir)
Namazda, Fatiha’dan sonra “Amin” kelimesini sesli olarak söyleyenler oluyor Bunda bir mahzur var mı?
Cevap: İmam, kıraeti açıktan okuyacak olursa, Hanefi mezhebinde olanların “Amin” lafzını “Gizli” olarak söylemesi sünnete uygun görülmüştür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Sayfa başına git