Berat Kandilinde Okunacak dualar ve ibadetler nelerdir

Berat Kandilinde Okunacak dualar ve ibadetler nelerdir
1 Haziran 2015 tarihinde eklendi, 2.652 kez okundu.

Haziran ayının ilk günü berat kandili gecesine denk gelmektedir. Şaban ayının 15. gününe denk gelen bu gece müslümanlar için oldukça önemlidir. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu iş,aile ve farklı sorunlarla geçiyor olsada, elbet bir gün hepimizin öleceğiz. Bunun için öbür dünyadaki yerimizi iyi ve rahat bir konumda bulunmak için müslümanlık görevlerimizi tam anlamıyla yerine getirmemiz gerekiyor.  Berat kandili gecesinde okunması gereken duaları ve ibadetleri tek bir çatı altında doğru ve anlaşılır şekilde sayfamızda sizlerle paylaşmaya karar verdik.

Hz. Peygamber’in Berat Kandili’nde okuduğu o duanın Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.”

berat_kandili

BERAT GECESİ OKUNACAK DUALAR

(Bu iki duâ akşamla yatsı arasında 3’er defa okunmalı ve okuyuştan önce Yâsîn-i şerîf okunmalıdır.)

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in’âm. Lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şa­kıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa’îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l-mürselîn. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-‘azami fî leyleti’n-nısfi min şa’bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na’lemü vemâ lâ-na’lemü vemâ ente bihî a’lemü inneke ente’l-e’azzü’l- ek­ram. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm

“İlâhî cû’düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke evsalenî ileyk. Ve keremüke karrebenî ledeyk. Eşkû ileyk mâ-lâ yahfâ ‘aleyk. Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyk. Îza-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürebe’l-mekrûbîn. Ferric annî mâ-ene fîh. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. Festecibnâ leh. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike nünci’l- mü’minîn. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyh.”

Bu salavât 100 def’a okunacaktır.

“Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ muhammedin fi’l-ervâh. Ve salli ‘alâ cesed-i seyyidinâ muhammedin fi’l-ecsâd. Ve salli ‘alâ kabr-i seyyidinâ muhammedin fi’l- kubûr.”

Berat Kandilinde Hangi ibadetleri yapmalıyız ?

1-Bütün bir gece boyunca bolca dua etmek ve ibadetlerimizi geç saatlere kadar sürdürmeliyiz.

2- Kabir ziyaretleri ve büyüklerimizin kandillerini kutlamalıyız.

3- Geceye özel kılınan namazın ardından allah’a yalvarmalı ve dua etmeliyiz. Peygamber efendimiz tarafından berat gecesinde okunan bu duayı (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) birden fazla okumalıyız.

4- Küs olduğumuz insanlarla barışmalı ve gönüllerini almalıyız.

5 – Kazası olmasada bu gecede çok kaza namazı kılmak ve secde ederek dua ve istigfar etmeliyiz.

6- Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.

7- Ertesi gün de oruç tutmalı.

Tabi üst kısımların yanı sıra bildiğimiz duaları etmeliyiz. Kuran-ı kerimin türkçe mealini okumalıyız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Sayfa başına git